Bageriets historia

Bageriets historia

1980 tog Helge och Marianne Berglund över Mariannes föräldrahem och började så småningom att övergå till miljövänligare jordbruk.
Gården var helt omlagd till KRAV godkänd odling 1988.
1991 köptes Stenkvarnen in från Österrike och mjölet började levereras till Hemköpsbutikerna.
Tidigare fanns det djur på gården men i dag finns endast två katter kvar. I dagsläget odlas vete, råg och korn samt grödor för gröngödsling.
Idén om att starta ett bageri och fullfölja hela kedjan "från ax till limpa" har vuxit fram under en längre tid och år 2000, tog Helge och Marianne steget fullt ut.